orde op zaken

zaken op orde

orde op zaken

zaken op orde

Adviseurs
Belasting­­advies
Recht
Ondernemen
Vastgoed

Wat wij doen

Bureau Aard is met een veelzijdig team van specialisten dagelijks actief op het gebied van financieel advies, belastingadvies en recht. Maar ook vastgoed - zowel de ontwikkeling als de exploitatie daarvan - rekenen we tot onze expertise. We weten wat ondernemen is.

Financieel advies & Belasting­advies

Bureau Aard geeft haar cliënten inzicht in hun bedrijfsvoering. Onze adviseurs zijn er niet alleen omdat een goede boekhouding en jaarcijfers verplicht zijn. Zij zijn er ook om te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes. De belastingadviseur vertaalt ingewikkelde belastingzaken naar duidelijke adviezen en oplossingen.

Recht & Onder­nemen

Bureau Aard B.V. verleent juridische en bedrijfseconomische bijstand. Wij bieden ondersteuning bij het realiseren van nieuwe ideeën, in conflict- of recoverysituaties of bij een overname. Of we zijn er gewoon voor een ondernemer die behoefte heeft aan een partner die effectief en oplossingsgericht meedenkt of meedoet.

Vast­goed

Bureau Aard Vastgoed B.V. legt zich toe op het bedenken, ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten in de segmenten wonen, maatschappelijk en commercieel. De meeste projecten realiseren wij voor eigen rekening en risico. Wij gaan echter ook samenwerkingen aan met derden, zoals vastgoedeigenaren of onze ketenpartners op het gebied van financieren, ontwikkelen en bouwen.

De modelovereenkomst vrije vervanging vervalt per 1 januari 2024.
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer (ZZP’er) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun rechtsverhouding. Zij moeten dus samen
Lees meer >>
Wet open overheid
De “Wet open overheid” (Woo) heeft tot doel de overheid transparanter en toegankelijker te maken. De Woo is bedoeld om ervoor te zorgen dat overheidsinformatie gemakkelijker beschikbaar wordt gesteld aan
Lees meer >>
De beëindiging van een besloten vennootschap en de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
Eerder publiceerden wij een bijdrage over de beëindiging van een besloten vennootschap (BV). Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die op 15 november 2023 in werking treedt, kent de turboliquidatie
Lees meer >>