Belasting­advies

Wij vertalen ingewikkelde belastingzaken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. Daarvoor beschikt de Register Belastingadviseur over vakmanschap, ervaring en diepgaande up-to-date kennis van de fiscale spelregels.

Tijdens onze periodieke gesprekken komt dit telkens terug. Daarbij gebruik makend van onze jarenlange ervaring, alsmede de actuele informatie die wij ontvangen via onze beroepsorganisatie en de permanente scholing op dit gebied. Waar nodig beschikken wij tevens over een netwerk aan specialisten.

 


 

Excessief lenen bij de eigen vennootschap
Leningen van een aanmerkelijkbelanghouder en diens partner boven de € 700.000 bij de eigen vennootschap zijn vanaf 2023 in box 2 belast als een dividenduitkering. Onder voorwaarden geldt een uitzondering
Lees meer >>
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel over excessief lenen heeft ten doel uitstel van belastingheffing in box 2 tegen te gaan. Dat uitstel vindt in de praktijk toepassing als geld wordt uitgeleend aan de
Lees meer >>
Aanpassing belastingdruk box 3
De Wet aanpassing box 3 is gepubliceerd in Staatsblad 2020, 546, 23 december 2020. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast zodat met ingang van 2021 met
Lees meer >>