Adviseurs

Voor een ondernemer is het van belang dat zijn boekhouding op orde is. Daar helpen wij bij. Zodat de ondernemer steeds een beroep kan doen op betrouwbare bedrijfsgegevens. Buiten de juistheid van de administratie, is het tijdig opleveren van groot belang. Dit vormt voor de ondernemer mede de basis om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Automatisering

Met als doel tijd- en kosten­besparing helpen wij bij het vinden, imple­mente­ren en onder­houden van de juiste automatiserings­oplossing. In minder tijd zou de ondernemer meer inzicht in zijn bedrijfs­voering moeten krijgen. Daarnaast bieden de aanwezige automatiserings­oplossingen voor gebruiksgemak en snel inzicht in de actuele situatie. We maken daarbij gebruik van op uw wensen afgestemde mogelijkheden.

De jaarrekening

De jaarstukken moeten worden samengesteld, de aangifte vennootschapsbelasting moet worden gedaan en de jaarstukken moeten worden gepubliceerd. Daar zorgen wij voor. Door het jaar heen bespreken wij de tussentijdse stand van zaken van de onderneming. Zo kunt u als ondernemer tijdig en verantwoord keuzes maken.

Advisering

Wij zijn er niet alleen om inzicht te geven in de bedrijfsvoering. De persoon van de ondernemer is voor ons het belangrijkste. Wij leren u en uw ambities graag kennen. Zo kunnen we u nog beter van dienst zijn. Graag zijn wij betrokken bij het verbeteren van prestaties en bij het nemen van belangrijke beslissingen als betrokken, betrouwbare en deskundige partner.


 

De modelovereenkomst vrije vervanging vervalt per 1 januari 2024.
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer (ZZP’er) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun rechtsverhouding. Zij moeten dus samen
Lees meer >>
Wet open overheid
De “Wet open overheid” (Woo) heeft tot doel de overheid transparanter en toegankelijker te maken. De Woo is bedoeld om ervoor te zorgen dat overheidsinformatie gemakkelijker beschikbaar wordt gesteld aan
Lees meer >>
De beëindiging van een besloten vennootschap en de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
Eerder publiceerden wij een bijdrage over de beëindiging van een besloten vennootschap (BV). Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die op 15 november 2023 in werking treedt, kent de turboliquidatie
Lees meer >>