Actueel

Omgevingsvergunning Markt 14 te Waalre verleend
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre heeft op aanvraag van Bureau Aard Vastgoed op 8 februari
Lees meer >>
Verkoop appartementen De Graver, Valkenswaard
Bureau Aard ontwikkelt een woongebouw op de locatie van het voormalige zalencentrum in de wijk Het Gegraaf in Valkenswaard. De
Lees meer >>
Bureau Aard voorziet gebouw STEK87 van AED voor lokale noodhulp
Bureau Aard heeft recentelijk het appartementengebouw van STEK87 aan de voorzijde voorzien van een Automatische Externe Defibrillator (AED) met als
Lees meer >>
Excessief lenen bij de eigen vennootschap
Leningen van een aanmerkelijkbelanghouder en diens partner boven de € 700.000 bij de eigen vennootschap zijn vanaf 2023 in box
Lees meer >>
De modelovereenkomst vrije vervanging vervalt per 1 januari 2024.
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer (ZZP’er) samen verantwoordelijk zijn voor
Lees meer >>
Wet open overheid
De “Wet open overheid” (Woo) heeft tot doel de overheid transparanter en toegankelijker te maken. De Woo is bedoeld om
Lees meer >>
De beëindiging van een besloten vennootschap en de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
Eerder publiceerden wij een bijdrage over de beëindiging van een besloten vennootschap (BV). Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die
Lees meer >>
Vacature: Secretariële teamplayer (fulltime/parttime)
Als secretariële teamplayer bij Bureau Aard speel je een essentiële rol in het soepel laten verlopen van onze dagelijkse activiteiten.
Lees meer >>
Omgevingsvergunning Helenadal 30-32 onherroepelijk
De omgevingsvergunning aan Bureau Aard Vastgoed B.V. voor de ontwikkeling van Helenadal 30-32 te Valkenswaard is onherroepelijk. De gemeenteraad van
Lees meer >>
Omgevingsdialoog De Graver
In verband met de voorgenomen (her)ontwikkeling van Kerstroosstraat 24 te Valkenswaard, ook wel bekend als de Graver, organiseert Bureau Aard
Lees meer >>
Gemeente Eindhoven levert de Steentjeskerk aan Kolen
Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar heeft de gemeente Eindhoven de Steentjeskerk in eigendom geleverd aan
Lees meer >>
UBO-register in huidige vorm buitenproportioneel
Het UBO-register is in Nederland een onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en
Lees meer >>
De Omgevingswet
Met de Omgevingswet beoogt de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en samen te voegen. Zo verdwijnen
Lees meer >>
Modernisering personenvennootschappen
Onlangs zijn nieuwe wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen ter (tweede) consultatie aangeboden. Het voorstel voorziet in de vaststelling van een nieuwe titel
Lees meer >>
Verklaring van geen bedenkingen plan Helenadal 30-32 te Valkenswaard
Bureau Aard Vastgoed B.V. beoogt op het adres Helenadal 30-32 te Valkenswaard de ontwikkeling van een appartementengebouw bestaande uit 12
Lees meer >>
Mick Flintrop: talent in de paardensport
Mick Flintrop is een jong sportief talent in de paardensport. De toewijding en het doorzettingsvermogen waarmee hij zijn talent gebruikt,
Lees meer >>
Bestemmingsplan “Willibrorduslaan 87” definitief
Vandaag, 22 juni 2022, heeft de Raad van State het beroep van een buurtbewoner tegen het bestemmingsplan “Willibrorduslaan 87” ongegrond
Lees meer >>
Bureau Aard verwerft Winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard
Bureau Aard heeft Winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard in eigendom verworven, omvattende winkelruimten met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 7.400
Lees meer >>
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel over excessief lenen heeft ten doel uitstel van belastingheffing in box 2 tegen te gaan. Dat uitstel vindt
Lees meer >>
Bureau Aard Vastgoed B.V. koopt bedrijfsruimte aan de Lindestraat 49 in Eersel
Op deze locatie was voorheen supermarkt Aldi gevestigd. Op dit moment voldoet de locatie niet meer aan die van het
Lees meer >>
Omgevingsvergunning Stek87 verleend
Burgemeester en wethouder van de gemeente Valkenswaard hebben op aanvraag van Bureau Aard Vastgoed B.V. de omgevingsvergunning verleend voor de
Lees meer >>
Bureau Aard Vastgoed feliciteert Accres HR Solutions met de opening van een nieuwe locatie
Op 15 november 2021 heeft Accres HR Solutions de deuren van een derde vestiging geopend aan Markt 58 in Valkenswaard.
Lees meer >>
Gemeenteraad Valkenswaard stelt bestemmingsplan Willibrorduslaan 87 vast
Na een zorgvuldige voorbereiding in samenspraak tussen Bureau Aard Vastgoed en de gemeente Valkenswaard, heeft de gemeenteraad van Valkenswaard in
Lees meer >>
Bureau Aard begeleidt de uitbreiding van Teqwork B.V.
Bureau Aard begeleidt de overname en samenwerking ter versterking van de marktpositie van Teqwork B.V.   Voor een ondernemer in
Lees meer >>
Het gerechtshof (16 februari 2021): Maaltijdbezorgers van Deliveroo geen ZZP-ers
Het gerechtshof Amsterdam heeft zich in haar arrest van 16 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:392) uitgelaten over de vraag hoe de overeenkomst
Lees meer >>
Een nieuw herstructurerings­instrument: Wet Homologatie Onderhands Akkoord
Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze nieuwe regeling in de Faillissementswet
Lees meer >>
Omgevings­dialoog Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard
Ingeval van een ontwikkeling vinden wij het relevant de omgeving te betrekken bij de planontwikkeling. Dat wil zeggen dat wij
Lees meer >>
Omgevings­dialoog Helenadal 30-32 te Valkenswaard
Ingeval van een ontwikkeling vinden wij het relevant de omgeving te betrekken bij de planontwikkeling. Dat wil zeggen dat wij
Lees meer >>
De aanzegplicht en de vervaltermijn
Voor werkgevers geldt op grond van de Wet werk en zekerheid een aanzegplicht bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden
Lees meer >>
Aanpassing belastingdruk box 3
De Wet aanpassing box 3 is gepubliceerd in Staatsblad 2020, 546, 23 december 2020. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing
Lees meer >>
Bureau Aard koopt: Helenadal 30-32 te Valkenswaard
IN Valkenswaard, MET Valkenswaard en VOOR Valkenswaard. Wij hebben de afgelopen dagen onze nieuwe projecten op de website gedeeld. Die
Lees meer >>
Bureau Aard breidt uit in Boxmeer en koopt: Steenstraat 72 te Boxmeer
Bureau Aard onderstreept haar positie in de regio Boxmeer met de verwerving van de Steenstraat 72. Een monument in het
Lees meer >>
Bureau Aard koopt: Zalencentrum De Graver in Valkenswaard
Bureau Aard heeft het complex aan de Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard gekocht. Het complex is plaatselijk ook wel bekend als
Lees meer >>
Bureau Aard koopt: Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard
Bureau Aard heeft de bedrijfsruimte aan de Willibrorduslaan 87 gekocht. De bedrijfsruimte die plaatselijk ook wel bekend staat als die
Lees meer >>
NOW-regeling | accountantsverklaring en nieuwe mogelijkheden
Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid gegeven over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling. In aanvulling op het
Lees meer >>
Eerste Hulp Bij Corona (COVID-19)
De gevolgen van de COVID-19 uitbraak grijpen fors om ons heen. Het raakt iedereen in de persoonlijke levenssfeer. Hulde aan
Lees meer >>
De verantwoordelijkheden van de bestuurder van een BV
Elke bestuurder van een vennootschap dient zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheden die de taak van bestuurder met zich
Lees meer >>
Meldingsplicht buitenlandse werkgevers
Meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers die in Nederland werk (doen) verrichten
Vanaf 1 maart 2020 geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandige ondernemers (uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of
Lees meer >>
brief-belastingdienst-btw-aangifte
Het mogelijke gevolg als u minimaal een jaar niets aangeeft op btw-aangifte
Bent u ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en droeg u minimaal één jaar geen
Lees meer >>
Omgevingsvergunning Dragonder 14
Omgevingsvergunning Dragonder 14
Wij zijn verheugd mee te kunnen delen dat woensdag 12 februari 2020 de omgevings­vergunning voor het project aan de Dragonder
Lees meer >>
De nadelen van de fiscale eenheid zijn groter geworden
In artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting (VPB) is bepaald dat belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden een fiscale eenheid
Lees meer >>
De beëindiging van een besloten vennootschap
Er kunnen tal van redenen zijn de beëindiging van een besloten vennootschap (BV) te overwegen. In deze bijdrage bespreken we
Lees meer >>
Sloop pand Markt Valkenswaard
De sloop van het pand van de voormalige ABN AMRO Bank aan de Markt in Valkenswaard is voltooid. Op deze
Lees meer >>
Bureau Aard investeert in startup Ecowize
Een goed idee, een kans, een talent: wij helpen graag of doen graag mee. Zo ook bij een tweetal jonge
Lees meer >>
Sloop pand markt Valkenswaard in volle gang
Inmiddels is een groot deel van de achterzijde van het gebouw neergehaald. Het gebouw gaat plaatsmaken voor een hoogwaardig appartementencomplex, bestaande
Lees meer >>
Transitievergoeding verandert: wat zijn de gevolgen?
Tot 1 januari 2020 geldt dat een werkgever aan de werknemer een transitievergoeding moet betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste
Lees meer >>
Gelden op de kwaliteitsrekening
De (vooruit)betaling van gelden vindt in ons economisch verkeer regelmatig plaats via een zogenaamde kwaliteitsrekening. Maar de betaling op een
Lees meer >>