Omgevings­dialoog Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard

Ingeval van een ontwikkeling vinden wij het relevant de omgeving te betrekken bij de planontwikkeling. Dat wil zeggen dat wij de omgeving gevraagd en ongevraagd informeren over onze plannen en wij stellen de omgeving in de gelegenheid in de planvormingsfase hun vragen en opmerkingen kenbaar te maken. Wij noemen dat ook wel “de omgevingsdialoog”.
 
Vandaag zijn we gestart met de omgevingsdialoog. De brief aan de omwonenden kunt u hier downloaden.
 

Posted in Nieuws, Vastgoed.