Omgevingsvergunning Markt 14 te Waalre verleend

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre heeft op aanvraag van Bureau Aard Vastgoed op 8 februari jongstleden de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van project Wolderstaete te Waalre.

 

De locatie is een prominente plaats in Waalre. De lokale Rabobank heeft hier nog kantoor gehouden. Na de verhuizing van de Rabobank vestigde de eerste notaris in de gemeente Waalre, wijlen Richard Jansen, zich op deze locatie. De bestaande bebouwing maakt plaats voor een complex bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond en twee zeer ruime woonappartementen.

 

Het gebouw is een ontwerp van Margry Arts Architecten uit Valkenswaard en de bouwkundige realisatie van het project is in handen van Bouwbedrijf Baken uit Valkenswaard.

 

Verkoop appartementen De Graver, Valkenswaard

Bureau Aard ontwikkelt een woongebouw op de locatie van het voormalige zalencentrum in de wijk Het Gegraaf in Valkenswaard. De verkoop van de appartementen is gestart.

 

Het appartementencomplex bestaat uit 22 startersappartementen, waarop zelfbewoningsplicht van toepassing is. Het plan geeft inwoners die een start met hun wooncarrière willen maken de kans een eigen woning te kopen op steenworp afstand van winkels en voorzieningen. Het appartementengebouw wordt uitgevoerd met een parkeerlift en -kelder. Ieder appartement beschikt over een eigen berging en eigen parkeerplaats. Daarnaast zal er een maatschappelijke bestemming op de begane grond gerealiseerd worden. Het nieuwe appartementengebouw voldoet aan de meest actuele duurzaamheidseisen, wordt voorzien van moderne installaties en de realisatie vindt plaats onder de Woningborggarantie.

 

Het nieuwbouwproject De Graver maakt onderdeel uit van de revitalisatie van de gebiedsontwikkeling De Wilde Wingerd. Deze gebiedsontwikkeling omvat, naast het appartementencomplex De Graver, ook de door Woonstichting Woningbelang te realiseren 58 grondgebonden woningen in de categorie sociale huur. Daarnaast kenmerkt de omgeving zich door veel groen en ruime parkeergelegenheid. Dankzij de revitalisatie van De Wilde Wingerd en de realisatie van het appartementencomplex De Graver ontvangt de wijk Het Gegraaf in Valkenswaard een bijzondere kwaliteitsimpuls.

 

Toekomstige bewoners kunnen in aanmerking komen voor een starterslening van de gemeente Valkenswaard. De lening is speciaal bedoeld voor jongeren en jonge gezinnen die graag een woning willen kopen, maar niet genoeg hypothecaire financiering krijgen. Een staterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat iemand maximaal bij de bank kan lenen met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De starterslening bedraagt maximaal €30.000.

 

Algemene informatie appartementen

  • Gebruiksoppervlak 51 m² netto
  • Twee slaapkam
  • Energielabel A++
  • Eigen parkeerplaats
  • Eigen berging
  • Zelfbewoningsplicht
  • Verkoopprijs €259.000 –  €275.000 v.o.n.

 

Interesse?
De verkoop van de appartementen geschiedt via Leemans Makelaardij. U kunt vrijblijvend telefonisch contact opnemen met hen via telefoonnummer 040 – 20 47 266  of per mail via info@leemansmakelaardij.nl.

 

 

Omgevingsvergunning Helenadal 30-32 onherroepelijk

De omgevingsvergunning aan Bureau Aard Vastgoed B.V. voor de ontwikkeling van Helenadal 30-32 te Valkenswaard is onherroepelijk. De gemeenteraad van Valkenswaard had op 20 oktober 2022 al de verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten aanzien van de omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning is nu onherroepelijk.

 

Op deze locatie realiseert Bureau Aard Vastgoed B.V. een appartementencomplex bestaande uit 12 woonappartementen met parkeerplaatsen. Baken Bouwbedrijf B.V. legt zich nu toe op de uitvoering van het plan.

 

Wij feliciteren alle kopers en wensen hen samen met Baken Bouwbedrijf B.V. succes toe bij de de realisatie van hun woning!

Omgevingsdialoog De Graver

In verband met de voorgenomen (her)ontwikkeling van Kerstroosstraat 24 te Valkenswaard, ook wel bekend als de Graver, organiseert Bureau Aard op 16 februari 2023 een informatieavond als onderdeel van de omgevingsdialoog.

 

De omgevingsdialoog is er op gericht de omgeving deelgenoot te maken van de plannen en te luisteren naar opmerkingen uit de omgeving. Bureau Aard vindt het van belang dat sprake is van een draagvlak uit de omgeving voor de plannen. “Bij de ontwikkeling van een gebouw kijken we niet alleen naar de locatie zelf, maar proberen we ook rekening te houden met en een bijdrage te leveren aan de woon- en leefomgeving in de directe omgeving”, aldus Roel Pluimakers.

 

De informatieavond is bedoeld voor omwonenden van de Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard en vindt op 16 februari 2023 plaats bij ‘t Oude Wandelpark (Eindhovenseweg 264 te Valkenswaard), aanvang 19.30 uur.

Verklaring van geen bedenkingen plan Helenadal 30-32 te Valkenswaard

Bureau Aard Vastgoed B.V. beoogt op het adres Helenadal 30-32 te Valkenswaard de ontwikkeling van een appartementengebouw bestaande uit 12 woonappartementen met parkeerplaatsen. Voor de realisatie is een omgevingsvergunning voor het bouwen in strijd met het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in haar vergadering van 20 oktober jongstleden de verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten aanzien van die vergunningverlening. Dat betekent groen licht voor het plan!

 

Baken Bouwbedrijf B.V. zal zich gaan toeleggen op de uitvoering van het plan.

Bestemmingsplan “Willibrorduslaan 87” definitief

Vandaag, 22 juni 2022, heeft de Raad van State het beroep van een buurtbewoner tegen het bestemmingsplan “Willibrorduslaan 87” ongegrond verklaard.

 

Een buurtbewoner heeft niets van zich laten horen in de omgevingsdialoog en geen zienswijze ingediend. Pas na de vaststelling van het bestemmingsplan laat hij van zich horen. Ook al bepaalt de wet dat in zo’n geval geen beroep kan worden ingesteld, in de uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786) heeft de Afdeling, naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 januari 2021, overwogen dat die wetsbepaling aan een belanghebbende niet zal worden tegengeworpen. Zo is de Afdeling in dit geval wel toegekomen aan de inhoudelijke behandeling van het beroep en heeft het beroep op de inhoudelijke gronden ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.

 

De voor ons plan verleende vergunning was al onherroepelijk. De buurtbewoner had immers geen rechtsmiddelen aangewend tegen de vergunning. Zijn beroep was voor het bouwplan dus sowieso nutteloos.

 

Bureau Aard verwerft Winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard

Bureau Aard heeft Winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard in eigendom verworven, omvattende winkelruimten met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 7.400 vierkante meter met overdekte passage. Onder andere Lidl, Action, C&A en Gall & Gall behoren tot de huurders. Bureau Aard kocht het van Orange Capital Partners.
 
De verkoper liet zich bij de transactie bijstaan door CBRE en Loyens & Loeff. De koper door RSP Makelaars en haar eigen team van adviseurs.
 
Bureau Aard is reeds actief in Valkenswaard en voegt het winkelcentrum toe aan haar eigen portefeuille. Met haar lokale betrokkenheid enerzijds en haar ervaring en netwerk anderzijds, verwacht zij van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het winkelcentrum.
 
Kerverij Valkenswaard BUA April 2022

Lindestraat 49 – Eersel

Lindestraat 49 - Eersel

Bureau Aard Vastgoed B.V. heeft een bedrijfsruimte aan de Lindestraat 49 in Eersel aangekocht.

Op deze locatie was voorheen supermarkt Aldi gevestigd. Op dit moment voldoet de locatie niet meer aan die van het hedendaagse supermarktbedrijf en is tijdelijk in gebruik genomen door Kringloop De Kempen. De aard, inrichting en situering van de bedrijfsruimte sluit niet meer aan bij de vraag in de markt, zodat leegstand of minder passend gebruik op de loer ligt. De omgeving verdient daarom een passendere invulling.

De toenemende vraag naar woningen in Eersel en de ligging van de locatie midden in een woonwijk, maakt de locatie ook het meest geschikt voor woningbouw. We houden rekening met de huidige markt en ontwikkelen we op deze locatie dan ook woningen die geschikt zijn voor nieuwe toetreders tot de woningmarkt. Keeris Architecten heeft de opdracht gekregen om een plan uit te werken dat volledig is gericht op woningbouw.

Bureau Aard Vastgoed B.V. koopt bedrijfsruimte aan de Lindestraat 49 in Eersel

Op deze locatie was voorheen supermarkt Aldi gevestigd. Op dit moment voldoet de locatie niet meer aan die van het hedendaagse supermarktbedrijf en is tijdelijk in gebruik genomen door Kringloop De Kempen. De aard, inrichting en situering van de bedrijfsruimte sluit niet meer aan bij de vraag in de markt, zodat leegstand of minder passend gebruik op de loer ligt. De omgeving verdient daarom een passendere invulling.
 
De toenemende vraag naar woningen in Eersel en de ligging van de locatie midden in een woonwijk, maakt de locatie ook het meest geschikt voor woningbouw. We houden rekening met de huidige markt en ontwikkelen we op deze locatie dan ook woningen die geschikt zijn voor nieuwe toetreders tot de woningmarkt. Keeris Architecten heeft de opdracht gekregen om een plan uit te werken dat volledig is gericht op woningbouw.
 

Omgevingsvergunning Stek87 verleend

Burgemeester en wethouder van de gemeente Valkenswaard hebben op aanvraag van Bureau Aard Vastgoed B.V. de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het project Stek87 te Valkenswaard.
 
Wij hebben op de locatie aan de Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard onder de projectnaam Stek87 een plan ontwikkeld bestaande uit 24 woonappartementen en 12 grondgebonden woningen. Nadat de gemeenteraad eerder het bestemmingsplan vaststelde, is nu ook omgevingsvergunning verleend. Dat betekent dat Baken Bouwbedrijf zich nu gaat toeleggen op de bouwkundige uitvoering, te beginnen met de sloop van de bestaande bebouwing.
 
Het project draagt bij aan het antwoord op de vraag naar geschikte woningen in Valkenswaard. Alle woningen zijn reeds verkocht. Wij feliciteren alle kopers en wensen hen samen met Baken Bouwbedrijf succes toe bij de bouwkundige uitvoering, gevolgd door hun beoogde woongenot.