Omgevings­dialoog Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard

Ingeval van een ontwikkeling vinden wij het relevant de omgeving te betrekken bij de planontwikkeling. Dat wil zeggen dat wij de omgeving gevraagd en ongevraagd informeren over onze plannen en wij stellen de omgeving in de gelegenheid in de planvormingsfase hun vragen en opmerkingen kenbaar te maken. Wij noemen dat ook wel “de omgevingsdialoog”.
 
Vandaag zijn we gestart met de omgevingsdialoog. De brief aan de omwonenden kunt u hier downloaden.
 

Omgevings­dialoog Helenadal 30-32 te Valkenswaard

Ingeval van een ontwikkeling vinden wij het relevant de omgeving te betrekken bij de planontwikkeling. Dat wil zeggen dat wij de omgeving gevraagd en ongevraagd informeren over onze plannen en wij stellen de omgeving in de gelegenheid in de planvormingsfase hun vragen en opmerkingen kenbaar te maken. Wij noemen dat ook wel “de omgevingsdialoog”.
 
Vandaag zijn we gestart met de omgevingsdialoog. De brief aan de omwonenden kunt u hier downloaden.
 

Helenadal 30-32

Helena­dal 30-32 - Valkenswaard

Helena­dal 30-32 - Valkenswaard

IN Valkenswaard, MET Valkenswaard en VOOR Valkenswaard. Wij hebben de afgelopen dagen onze nieuwe projecten op de website gedeeld. Die projecten dragen bij aan het antwoord op de vraag naar passende woningbouw in Valkenswaard. Bij elkaar een mooie mix, met ook aandacht voor starters en senioren. Voor de uitvoering werken wij samen met lokale ondernemers: van makelaar tot architect en van financieel adviseur tot aannemer.
 
Bureau Aard heeft het bestaande gebouw gekocht aan het Helenadal 30-32 in Valkenswaard, bij de meeste mensen ook wel bekend als “De Dommelbron”. Veel mensen uit Valkenswaard en omgeving danken hun zwemvaardigheid aan de zwemschool die er lange tijd gevestigd is geweest en die recent haar deuren heeft gesloten.
 
Het voortzetten van het bestaande gebruik is bedrijfseconomisch niet verantwoord. Wij leggen ons toe op de herontwikkeling van de locatie. Het bestaande gebouw zal worden gesloopt en plaats maken voor een nieuwe ontwikkeling. Onze eerste gedachten gaan uit naar de ontwikkeling ten behoeve van woningbouw: ruime woonappartementen, uitermate geschikt voor senioren. Het bestaande aanbod is Dommelen is beperkt en kleiner dan de vraag. De locatie bevindt zich nabij voorzieningen (De Belleman).
 
Bent u geïnteresseerd in dit project of in een van onze andere projecten? Volg de ontwikkelingen op onze website of maak per e-mail (info@bureau-aard.nl) uw interesse kenbaar.

Bureau Aard koopt: Helenadal 30-32 te Valkenswaard

IN Valkenswaard, MET Valkenswaard en VOOR Valkenswaard. Wij hebben de afgelopen dagen onze nieuwe projecten op de website gedeeld. Die projecten dragen bij aan het antwoord op de vraag naar passende woningbouw in Valkenswaard. Bij elkaar een mooie mix, met ook aandacht voor starters en senioren. Voor de uitvoering werken wij samen met lokale ondernemers: van makelaar tot architect en van financieel adviseur tot aannemer.
 
Bureau Aard heeft het bestaande gebouw gekocht aan het Helenadal 30-32 in Valkenswaard, bij de meeste mensen ook wel bekend als “De Dommelbron”. Veel mensen uit Valkenswaard en omgeving danken hun zwemvaardigheid aan de zwemschool die er lange tijd gevestigd is geweest en die recent haar deuren heeft gesloten.
 
Het voortzetten van het bestaande gebruik is bedrijfseconomisch niet verantwoord. Wij leggen ons toe op de herontwikkeling van de locatie. Het bestaande gebouw zal worden gesloopt en plaats maken voor een nieuwe ontwikkeling. Onze eerste gedachten gaan uit naar de ontwikkeling ten behoeve van woningbouw: ruime woonappartementen, uitermate geschikt voor senioren. Het bestaande aanbod is Dommelen is beperkt en kleiner dan de vraag. De locatie bevindt zich nabij voorzieningen (De Belleman).
 
Bent u geïnteresseerd in dit project of in een van onze andere projecten? Volg de ontwikkelingen op onze website of maak per e-mail (info@bureau-aard.nl) uw interesse kenbaar.
 

Kerstroosstraat 20 – Valkenswaard

Kerstroos­straat 20 - Valkenswaard

Kerstroos­straat 20 - Valkenswaard

Bureau Aard heeft het complex aan de Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard gekocht. Het complex is plaatselijk ook wel bekend als " Zalencentrum De Graver" en heeft geruime tijd dienst gedaan als ontmoetingsplek voor Valkenswaard en omgeving.
 
Het complex ligt centraal in de wijk 't Gegraaf en is midden jaren zestig gebouwd als mulifunctioneel onderkomen voor wijkactiviteiten. In 1969 werd het complex in gebruik genomen als middelpunt van de RK Paulusparochie. In1989 vond de omvorming tot zalencentrum plaats. Met de tijd is gebleken dat een dergelijk complex niet meer (bedrijfseconomisch) verantwoord kan worden geëxploiteerd, ook al vervulde het wel een belangrijke functie en zal menig inwoner van Valkenswaard er wel een warme of feestelijke herinnering aan koesteren. Wij leggen ons toe op een herontwikkeling, die bijdraagt aan de revitalisatie van de wijk.
 

De herontwikkeling is gericht op de realisatie van een woongebouw, bestaande uit startersappartementen voor zelfbewoning door de (particuliere) eigenaar met parkeervoorziening in een (halfverdiepte) kelder. Het plan geeft inwoners die een start met hun wooncarriere willen maken de kans een eigen (woon)appartement te kopen, op steenworp afstand van winkels en voorzieningen.
 

Bent u geïnteresseerd in dit project? Volg de ontwikkelingen op onze website of maak per e-mail (info@bureau-aard.nl) uw interesse kenbaar.

Bureau Aard koopt: Zalencentrum De Graver in Valkenswaard

Bureau Aard heeft het complex aan de Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard gekocht. Het complex is plaatselijk ook wel bekend als “Zalencentrum De Graver” en heeft geruime tijd dienst gedaan als ontmoetingsplek voor Valkenswaard en omgeving.
 
Het complex ligt centraal in de wijk ‘t Gegraaf en is midden jaren zestig gebouwd als mulifunctioneel onderkomen voor wijkactiviteiten. In 1969 werd het complex in gebruik genomen als middelpunt van de RK Paulusparochie. In 1989 vond de omvorming tot zalencentrum plaats. Met de tijd is gebleken dat een dergelijk complex niet meer (bedrijfseconomisch) verantwoord kan worden geëxploiteerd, ook al vervulde het wel een belangrijke functie en zal menig inwoner van Valkenswaard er wel een warme of feestelijke herinnering aan koesteren. Wij leggen ons toe op een herontwikkeling, die bijdraagt aan de revitalisatie van de wijk.
 

De herontwikkeling is gericht op de realisatie van een woongebouw, bestaande uit startersappartementen voor zelfbewoning door de (particuliere) eigenaar met parkeervoorziening in een (halfverdiepte) kelder. Het plan geeft inwoners die een start met hun wooncarriere willen maken de kans een eigen (woon)appartement te kopen, op steenworp afstand van winkels en voorzieningen.
 

Bent u geïnteresseerd in dit project? Volg de ontwikkelingen op onze website of maak per e-mail (info@bureau-aard.nl) uw interesse kenbaar.
 

Willibrorduslaan

Willibrordus­laan 87 - Valkenswaard

Willibrordus­laan 87 - Valkenswaard

Bureau Aard heeft de bedrijfsruimte aan de Willibrorduslaan 87 gekocht. De bedrijfsruimte die plaatselijk ook wel bekend staat als die van “STEK87”.
 
In Valkenswaard is sprake van een toenemende vraag naar woningen. En de positionering van bestaande bedrijfslocaties vraagt in voorkomend geval om herbezinning, zo ook op deze locatie. Het plan dat wij voor ogen hebben bestaat uit gestapelde woningbouw aan de zijde van de Geenhovensedreef, grondgebonden woningen aan de Bonifaciusstraat en de Willibrorduslaan en parkeervoorzieningen in een kelder en op het binnenterrein.
 
De grondgebonden woningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt.
 
De woonappartementen hebben een grootte variërend van 80 tot 90 vierkante meter en de woonappartementen op de begane grond zijn met name geschikt voor senioren.
 
Een gedifferentieerd woningbouwprogramma dat aansluit bij de behoefte in de markt.
 
Bent u geïnteresseerd in dit project? Volg de ontwikkelingen op onze website of maak per e-mail (info@bureau-aard.nl) uw interesse kenbaar.

Bureau Aard koopt: Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard

Bureau Aard heeft de bedrijfsruimte aan de Willibrorduslaan 87 gekocht. De bedrijfsruimte die plaatselijk ook wel bekend staat als die van “STEK87”.

 

In Valkenswaard is sprake van een toenemende vraag naar woningen. En de positionering van bestaande bedrijfslocaties vraagt in voorkomend geval om herbezinning, zo ook op deze locatie. Het plan dat wij voor ogen hebben bestaat uit gestapelde woningbouw aan de zijde van de Geenhovensedreef, grondgebonden woningen aan de Bonifaciusstraat en de Willibrorduslaan en parkeervoorzieningen in een kelder en op het binnenterrein.

 

De grondgebonden woningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt.

 

De woonappartementen hebben een grootte variërend van 80 tot 90 vierkante meter en de woonappartementen op de begane grond zijn met name geschikt voor senioren.

 

Een gedifferentieerd woningbouwprogramma dat aansluit bij de behoefte in de markt.

 

Bent u geïnteresseerd in dit project? Volg de ontwikkelingen op onze website of maak per e-mail (info@bureau-aard.nl) uw interesse kenbaar.

 

Omgevingsvergunning Dragonder 14

Omgevingsvergunning Dragonder 14

Wij zijn verheugd mee te kunnen delen dat woensdag 12 februari 2020 de omgevings­vergunning voor het project aan de Dragonder 14 is verleend door het college van burgemeesters en wethouders.
 
Voor meer informatie over het project ga naar bureau-aard.nl/dragonder/
 

Sloop pand Markt Valkenswaard

De sloop van het pand van de voormalige ABN AMRO Bank aan de Markt in Valkenswaard is voltooid. Op deze prominente plek in Valkenswaard ontwikkelen wij een hoogwaardig appartementengebouw, bestaande uit zowel bedrijfsruimten (op de begane grond) als woningen.