Mick Flintrop: talent in de paardensport

Mick Flintrop is een jong sportief talent in de paardensport. De toewijding en het doorzettingsvermogen waarmee hij zijn talent gebruikt, kunnen ook een voorbeeld zijn voor ondernemers. Bureau Aard is met trots sponsor van Mick. Afgelopen weekend nam Mick deel aan de Longines Global Future Champions in Tops International Arena in Valkenswaard.

 

Met elke dag een topdrieklassering in een internationaal speelveld heeft Mick zijn talent nog eens bevestigd. Wij feliciteren Mick met het behaalde resultaat!

 

Bestemmingsplan “Willibrorduslaan 87” definitief

Vandaag, 22 juni 2022, heeft de Raad van State het beroep van een buurtbewoner tegen het bestemmingsplan “Willibrorduslaan 87” ongegrond verklaard.

 

Een buurtbewoner heeft niets van zich laten horen in de omgevingsdialoog en geen zienswijze ingediend. Pas na de vaststelling van het bestemmingsplan laat hij van zich horen. Ook al bepaalt de wet dat in zo’n geval geen beroep kan worden ingesteld, in de uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786) heeft de Afdeling, naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 januari 2021, overwogen dat die wetsbepaling aan een belanghebbende niet zal worden tegengeworpen. Zo is de Afdeling in dit geval wel toegekomen aan de inhoudelijke behandeling van het beroep en heeft het beroep op de inhoudelijke gronden ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.

 

De voor ons plan verleende vergunning was al onherroepelijk. De buurtbewoner had immers geen rechtsmiddelen aangewend tegen de vergunning. Zijn beroep was voor het bouwplan dus sowieso nutteloos.

 

Bureau Aard verwerft Winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard

Bureau Aard heeft Winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard in eigendom verworven, omvattende winkelruimten met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 7.400 vierkante meter met overdekte passage. Onder andere Lidl, Action, C&A en Gall & Gall behoren tot de huurders. Bureau Aard kocht het van Orange Capital Partners.
 
De verkoper liet zich bij de transactie bijstaan door CBRE en Loyens & Loeff. De koper door RSP Makelaars en haar eigen team van adviseurs.
 
Bureau Aard is reeds actief in Valkenswaard en voegt het winkelcentrum toe aan haar eigen portefeuille. Met haar lokale betrokkenheid enerzijds en haar ervaring en netwerk anderzijds, verwacht zij van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het winkelcentrum.
 
Kerverij Valkenswaard BUA April 2022

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel over excessief lenen heeft ten doel uitstel van belastingheffing in box 2 tegen te gaan. Dat uitstel vindt in de praktijk toepassing als geld wordt uitgeleend aan de ab-houder, in plaats van het uitkeren van dividend.

Reeds in 2018 is de maatregel aangekondigd om dit tegen te gaan. Deze maatregel hield in dat de ab-houder tezamen met de partner niet meer dan € 500.000 onbelast mocht lenen van de eigen bv. De financiering van de eigen woning (hoofdverblijf) is uitgezonderd van de maatregel. De staatssecretaris heeft inmiddels een derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel over excessief lenen bij de bv naar de Tweede Kamer gezonden. Daarmee is het maximumbedrag aan onbelast lenen verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.

Ingeval een ab-houder samen met de partner en bloedverwanten in de rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen) van de bv tezamen meer dan € 700.000 leent, is het meerdere boven het maximum vanaf 2023 bij de ab-houder belast als fictief regulier voordeel (dividenduitkering) tegen 26,9% aanmerkelijkbelangtarief. Indien de partner of andere verbonden persoon zelf een ab heeft, wordt het voordeel bij hem of haar belast. De lening voor de eigen woning telt niet mee. Maar dat is dan ook de enige uitzondering, hoe zakelijk een lening ook is. De toetsing vindt plaats aan het eind van het jaar. De eerste toetsing zal plaatsvinden op 31 december 2023.

Bron: Tweede Kamer, 24 maart 2022, 35496 nr. 15

Bureau Aard Vastgoed B.V. koopt bedrijfsruimte aan de Lindestraat 49 in Eersel

Op deze locatie was voorheen supermarkt Aldi gevestigd. Op dit moment voldoet de locatie niet meer aan die van het hedendaagse supermarktbedrijf en is tijdelijk in gebruik genomen door Kringloop De Kempen. De aard, inrichting en situering van de bedrijfsruimte sluit niet meer aan bij de vraag in de markt, zodat leegstand of minder passend gebruik op de loer ligt. De omgeving verdient daarom een passendere invulling.
 
De toenemende vraag naar woningen in Eersel en de ligging van de locatie midden in een woonwijk, maakt de locatie ook het meest geschikt voor woningbouw. We houden rekening met de huidige markt en ontwikkelen we op deze locatie dan ook woningen die geschikt zijn voor nieuwe toetreders tot de woningmarkt. Keeris Architecten heeft de opdracht gekregen om een plan uit te werken dat volledig is gericht op woningbouw.
 

Omgevingsvergunning Stek87 verleend

Burgemeester en wethouder van de gemeente Valkenswaard hebben op aanvraag van Bureau Aard Vastgoed B.V. de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het project Stek87 te Valkenswaard.
 
Wij hebben op de locatie aan de Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard onder de projectnaam Stek87 een plan ontwikkeld bestaande uit 24 woonappartementen en 12 grondgebonden woningen. Nadat de gemeenteraad eerder het bestemmingsplan vaststelde, is nu ook omgevingsvergunning verleend. Dat betekent dat Baken Bouwbedrijf zich nu gaat toeleggen op de bouwkundige uitvoering, te beginnen met de sloop van de bestaande bebouwing.
 
Het project draagt bij aan het antwoord op de vraag naar geschikte woningen in Valkenswaard. Alle woningen zijn reeds verkocht. Wij feliciteren alle kopers en wensen hen samen met Baken Bouwbedrijf succes toe bij de bouwkundige uitvoering, gevolgd door hun beoogde woongenot.
 

Bureau Aard Vastgoed feliciteert Accres HR Solutions met de opening van een nieuwe locatie

Op 15 november 2021 heeft Accres HR Solutions de deuren van een derde vestiging geopend aan Markt 58 in Valkenswaard. De locatie midden in het centrum van Valkenswaard is door Bureau Aard Vastgoed ontwikkeld. We zijn dan ook ontzettend blij dat Accres HR Solutions een prachtig nieuw kantoor heeft gerealiseerd op deze prominente plek. Het is schitterend geworden!
 
Wij feliciteren Accres HR Solutions met de opening deze prachtige nieuwe vestiging en wensen iedereen van Accres Valkenswaard enorm veel succes!
 

Gemeenteraad Valkenswaard stelt bestemmingsplan Willibrorduslaan 87 vast

Na een zorgvuldige voorbereiding in samenspraak tussen Bureau Aard Vastgoed en de gemeente Valkenswaard, heeft de gemeenteraad van Valkenswaard in de raadsvergadering van donderdag 21 oktober 2021 besloten tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Willibrorduslaan 87’.
 
De plek deed ooit dienst als onderwijslokatie. De Willibordusmavo. Biemans Keuken stichtte daar het bestaande gebouw dat nu in gebruik is bij Someren Tuinen en STEK87. In aansluiting op ons plan wordt dit een woonlokatie. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en plaats maken voor 24 appartementen, 12 grondgebonden woningen en voldoende parkeergelegenheid. Met deze ontwikkeling geven wij antwoord op de behoefte in de markt aan woningen. De bouwkundige realisatie komt in handen van Baken Bouwbedrijf.
 
Ontwerp Willibrorduslaan 87

Vacature: Assistent Accountant

Bureau Aard is op zoek naar een professionele, enthousiaste assistent accountant. Als assistent accountant ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Je maakt deel uit van een team waar professionaliteit en een prettige werksfeer centraal staan.
 
Over de organisatie
Bureau Aard maakt deel uit van een concern waaronder meerdere, stuk voor stuk regionaal gerenommeerde, bedrijven vallen. Deze bedrijven houden zich naast juridisch- en bedrijfseconomisch advies onder andere bezig met uitzendwerk, huisvesting, vastgoed en financiële dienstverlening. Het hoofdkantoor van Bureau Aard ligt op de Markt in Valkenswaard, van waaruit jij de werkzaamheden verricht.
 
Jouw profiel
Je bent secuur, analytisch sterk, oplossingsgericht, proactief en staat sterk in je schoenen. Daarnaast beschik je over een servicegerichte, professionele instelling.
 
Taken en verantwoordelijkheden
Jouw hoofdverantwoordelijkheid is het verlenen van administratieve diensten, waarbij de nadruk ligt op het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse rapportages. Je bereidt aangiften OB, IB en VPB voor en signaleert adviespunten. Daarbij is je belangrijkste focus de goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. Je maakt risicoanalyses, legt deze voor aan je leidinggevende en past hierop het werk aan.
 
Naast je voornaamste taken, zoals het inzichtelijk maken van een complete administratie en het verzorgen van periodieke cijfers en jaarrekeningen, bied je tevens ondersteuning op uiteenlopende gebieden aan de leidinggevende. Dit maakt deze functie een uitdagende en afwisselende, waarbij geen dag hetzelfde is.
 
Wat verwachten we van jou?
– Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO+ opleiding boekhouden of een gerelateerde studie
– Aantoonbare ervaring in de accountancy, klantcontact en opstellen van jaarrekeningen en aangiften is een pré
– Je bent bekwaam binnen Microsoft Office , Exact Online en Twinfield
– Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
– Je bent communicatief sterk
– Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden
 
Wat kun je van ons verwachten?
– Veel verantwoordelijkheid en direct contact met onze cliënten
– Jaarlijkse bijscholing
– Een plek in een dynamische werkomgeving binnen een betrokken, klein en professioneel team
– Een marktconform salaris gebaseerd op leeftijd, opleiding en ervaring
– Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
– De mogelijkheid tot flexibele werktijden
 
Kom jij ons team versterken?
Graag geven wij je aanvullende informatie, je kunt daarvoor contact opnemen met de heer Philips op 088 080 1500.
 

Bureau Aard begeleidt de uitbreiding van Teqwork B.V.

Bureau Aard begeleidt de overname en samenwerking ter versterking van de marktpositie van Teqwork B.V.
 
Voor een ondernemer in de bouw en techniek is het van belang dat hij kan rekenen op gemotiveerde vakmensen. En voor vakmensen is het belangrijk dat zij op een verantwoorde manier en tegen een eerlijke beloning kunnen werken. Teqwork B.V. legt zich met haar onderneming Kr8worq er op toe dat die belangen “hand in hand” kunnen gaan door haar opdrachtgever te verbinden met de juiste (vak)mensen. Om haar positie in de markt van bouw en techniek te vergroten heeft Teqwork B.V. de activiteiten van KR8 Interim B.V. overgenomen en haar positie versterkt met Richard Kersemakers als (mede)aandeelhouder en bestuurder. De overname en samenwerking is tot stand gekomen onder de begeleiding van Bureau Aard.
 
Richard Kersemakers: “De groep van ondernemingen waar Teqwork B.V. deel van uitmaakt, maakt mij een speler in een team van professionals en stelt mij nog beter in staat dagelijks samen te werken met gerenommeerde opdrachtgevers en (vak)mansen in de bouw en techniek. Bureau Aard heeft de samenwerking zo kunnen inrichten, dat elke speler het beste tot z’n recht komt. Ik heb er zin in”. Ook Wim Smits, CEO van Strataegis B.V., die aan het hoofd staat van de groep van (voornamelijk uitzend)ondernemingen waar Teqwork B.V. deel van uitmaakt, is verheugd: “De overname en de versterking door de komst en toetreding van Richard stelt ons nog beter in staat te voldoen aan de toenemende vraag naar (vak)mensen en oplossingen voor passende arbeid in de branche van bouw en techniek”.
 
Bureau Aard begeleidt regelmatig overnames en heeft alle disciplines in huis om dat van begin tot eind te doen. In dit geval werd de overname en samenwerking begeleid door: Robert Philips AA RB en mr. M.Ph.A. Senders.