Omgevingsvergunning Stek87 verleend

Burgemeester en wethouder van de gemeente Valkenswaard hebben op aanvraag van Bureau Aard Vastgoed B.V. de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het project Stek87 te Valkenswaard.
 
Wij hebben op de locatie aan de Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard onder de projectnaam Stek87 een plan ontwikkeld bestaande uit 24 woonappartementen en 12 grondgebonden woningen. Nadat de gemeenteraad eerder het bestemmingsplan vaststelde, is nu ook omgevingsvergunning verleend. Dat betekent dat Baken Bouwbedrijf zich nu gaat toeleggen op de bouwkundige uitvoering, te beginnen met de sloop van de bestaande bebouwing.
 
Het project draagt bij aan het antwoord op de vraag naar geschikte woningen in Valkenswaard. Alle woningen zijn reeds verkocht. Wij feliciteren alle kopers en wensen hen samen met Baken Bouwbedrijf succes toe bij de bouwkundige uitvoering, gevolgd door hun beoogde woongenot.
 

Posted in Nieuws, Vastgoed.