Belasting­advies

Wij vertalen ingewikkelde belastingzaken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. Daarvoor beschikt de Register Belastingadviseur over vakmanschap, ervaring en diepgaande up-to-date kennis van de fiscale spelregels.

Tijdens onze periodieke gesprekken komt dit telkens terug. Daarbij gebruik makend van onze jarenlange ervaring, alsmede de actuele informatie die wij ontvangen via onze beroepsorganisatie en de permanente scholing op dit gebied. Waar nodig beschikken wij tevens over een netwerk aan specialisten.

 


 

De nadelen van de fiscale eenheid zijn groter geworden
In artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting (VPB) is bepaald dat belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden een fiscale eenheid voor de VPB kunnen aangaan.   Ingeval een belastingplichtige (moedermaatschappij)
Lees meer >>