Omgevingsvergunning Helenadal 30-32 onherroepelijk

De omgevingsvergunning aan Bureau Aard Vastgoed B.V. voor de ontwikkeling van Helenadal 30-32 te Valkenswaard is onherroepelijk. De gemeenteraad van Valkenswaard had op 20 oktober 2022 al de verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten aanzien van de omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning is nu onherroepelijk.

 

Op deze locatie realiseert Bureau Aard Vastgoed B.V. een appartementencomplex bestaande uit 12 woonappartementen met parkeerplaatsen. Baken Bouwbedrijf B.V. legt zich nu toe op de uitvoering van het plan.

 

Wij feliciteren alle kopers en wensen hen samen met Baken Bouwbedrijf B.V. succes toe bij de de realisatie van hun woning!

Omgevingsdialoog De Graver

In verband met de voorgenomen (her)ontwikkeling van Kerstroosstraat 24 te Valkenswaard, ook wel bekend als de Graver, organiseert Bureau Aard op 16 februari 2023 een informatieavond als onderdeel van de omgevingsdialoog.

 

De omgevingsdialoog is er op gericht de omgeving deelgenoot te maken van de plannen en te luisteren naar opmerkingen uit de omgeving. Bureau Aard vindt het van belang dat sprake is van een draagvlak uit de omgeving voor de plannen. “Bij de ontwikkeling van een gebouw kijken we niet alleen naar de locatie zelf, maar proberen we ook rekening te houden met en een bijdrage te leveren aan de woon- en leefomgeving in de directe omgeving”, aldus Roel Pluimakers.

 

De informatieavond is bedoeld voor omwonenden van de Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard en vindt op 16 februari 2023 plaats bij ‘t Oude Wandelpark (Eindhovenseweg 264 te Valkenswaard), aanvang 19.30 uur.

Verklaring van geen bedenkingen plan Helenadal 30-32 te Valkenswaard

Bureau Aard Vastgoed B.V. beoogt op het adres Helenadal 30-32 te Valkenswaard de ontwikkeling van een appartementengebouw bestaande uit 12 woonappartementen met parkeerplaatsen. Voor de realisatie is een omgevingsvergunning voor het bouwen in strijd met het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in haar vergadering van 20 oktober jongstleden de verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten aanzien van die vergunningverlening. Dat betekent groen licht voor het plan!

 

Baken Bouwbedrijf B.V. zal zich gaan toeleggen op de uitvoering van het plan.

Bestemmingsplan “Willibrorduslaan 87” definitief

Vandaag, 22 juni 2022, heeft de Raad van State het beroep van een buurtbewoner tegen het bestemmingsplan “Willibrorduslaan 87” ongegrond verklaard.

 

Een buurtbewoner heeft niets van zich laten horen in de omgevingsdialoog en geen zienswijze ingediend. Pas na de vaststelling van het bestemmingsplan laat hij van zich horen. Ook al bepaalt de wet dat in zo’n geval geen beroep kan worden ingesteld, in de uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786) heeft de Afdeling, naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 januari 2021, overwogen dat die wetsbepaling aan een belanghebbende niet zal worden tegengeworpen. Zo is de Afdeling in dit geval wel toegekomen aan de inhoudelijke behandeling van het beroep en heeft het beroep op de inhoudelijke gronden ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.

 

De voor ons plan verleende vergunning was al onherroepelijk. De buurtbewoner had immers geen rechtsmiddelen aangewend tegen de vergunning. Zijn beroep was voor het bouwplan dus sowieso nutteloos.

 

Bureau Aard verwerft Winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard

Bureau Aard heeft Winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard in eigendom verworven, omvattende winkelruimten met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 7.400 vierkante meter met overdekte passage. Onder andere Lidl, Action, C&A en Gall & Gall behoren tot de huurders. Bureau Aard kocht het van Orange Capital Partners.
 
De verkoper liet zich bij de transactie bijstaan door CBRE en Loyens & Loeff. De koper door RSP Makelaars en haar eigen team van adviseurs.
 
Bureau Aard is reeds actief in Valkenswaard en voegt het winkelcentrum toe aan haar eigen portefeuille. Met haar lokale betrokkenheid enerzijds en haar ervaring en netwerk anderzijds, verwacht zij van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het winkelcentrum.
 
Kerverij Valkenswaard BUA April 2022

Lindestraat 49 – Eersel

Lindestraat 49 - Eersel

Bureau Aard Vastgoed B.V. heeft een bedrijfsruimte aan de Lindestraat 49 in Eersel aangekocht.

Op deze locatie was voorheen supermarkt Aldi gevestigd. Op dit moment voldoet de locatie niet meer aan die van het hedendaagse supermarktbedrijf en is tijdelijk in gebruik genomen door Kringloop De Kempen. De aard, inrichting en situering van de bedrijfsruimte sluit niet meer aan bij de vraag in de markt, zodat leegstand of minder passend gebruik op de loer ligt. De omgeving verdient daarom een passendere invulling.

De toenemende vraag naar woningen in Eersel en de ligging van de locatie midden in een woonwijk, maakt de locatie ook het meest geschikt voor woningbouw. We houden rekening met de huidige markt en ontwikkelen we op deze locatie dan ook woningen die geschikt zijn voor nieuwe toetreders tot de woningmarkt. Keeris Architecten heeft de opdracht gekregen om een plan uit te werken dat volledig is gericht op woningbouw.

Bureau Aard Vastgoed B.V. koopt bedrijfsruimte aan de Lindestraat 49 in Eersel

Op deze locatie was voorheen supermarkt Aldi gevestigd. Op dit moment voldoet de locatie niet meer aan die van het hedendaagse supermarktbedrijf en is tijdelijk in gebruik genomen door Kringloop De Kempen. De aard, inrichting en situering van de bedrijfsruimte sluit niet meer aan bij de vraag in de markt, zodat leegstand of minder passend gebruik op de loer ligt. De omgeving verdient daarom een passendere invulling.
 
De toenemende vraag naar woningen in Eersel en de ligging van de locatie midden in een woonwijk, maakt de locatie ook het meest geschikt voor woningbouw. We houden rekening met de huidige markt en ontwikkelen we op deze locatie dan ook woningen die geschikt zijn voor nieuwe toetreders tot de woningmarkt. Keeris Architecten heeft de opdracht gekregen om een plan uit te werken dat volledig is gericht op woningbouw.
 

Omgevingsvergunning Stek87 verleend

Burgemeester en wethouder van de gemeente Valkenswaard hebben op aanvraag van Bureau Aard Vastgoed B.V. de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het project Stek87 te Valkenswaard.
 
Wij hebben op de locatie aan de Willibrorduslaan 87 te Valkenswaard onder de projectnaam Stek87 een plan ontwikkeld bestaande uit 24 woonappartementen en 12 grondgebonden woningen. Nadat de gemeenteraad eerder het bestemmingsplan vaststelde, is nu ook omgevingsvergunning verleend. Dat betekent dat Baken Bouwbedrijf zich nu gaat toeleggen op de bouwkundige uitvoering, te beginnen met de sloop van de bestaande bebouwing.
 
Het project draagt bij aan het antwoord op de vraag naar geschikte woningen in Valkenswaard. Alle woningen zijn reeds verkocht. Wij feliciteren alle kopers en wensen hen samen met Baken Bouwbedrijf succes toe bij de bouwkundige uitvoering, gevolgd door hun beoogde woongenot.
 

Bureau Aard Vastgoed feliciteert Accres HR Solutions met de opening van een nieuwe locatie

Op 15 november 2021 heeft Accres HR Solutions de deuren van een derde vestiging geopend aan Markt 58 in Valkenswaard. De locatie midden in het centrum van Valkenswaard is door Bureau Aard Vastgoed ontwikkeld. We zijn dan ook ontzettend blij dat Accres HR Solutions een prachtig nieuw kantoor heeft gerealiseerd op deze prominente plek. Het is schitterend geworden!
 
Wij feliciteren Accres HR Solutions met de opening deze prachtige nieuwe vestiging en wensen iedereen van Accres Valkenswaard enorm veel succes!
 

Gemeenteraad Valkenswaard stelt bestemmingsplan Willibrorduslaan 87 vast

Na een zorgvuldige voorbereiding in samenspraak tussen Bureau Aard Vastgoed en de gemeente Valkenswaard, heeft de gemeenteraad van Valkenswaard in de raadsvergadering van donderdag 21 oktober 2021 besloten tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Willibrorduslaan 87’.
 
De plek deed ooit dienst als onderwijslokatie. De Willibordusmavo. Biemans Keuken stichtte daar het bestaande gebouw dat nu in gebruik is bij Someren Tuinen en STEK87. In aansluiting op ons plan wordt dit een woonlokatie. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en plaats maken voor 24 appartementen, 12 grondgebonden woningen en voldoende parkeergelegenheid. Met deze ontwikkeling geven wij antwoord op de behoefte in de markt aan woningen. De bouwkundige realisatie komt in handen van Baken Bouwbedrijf.
 
Ontwerp Willibrorduslaan 87