Recht

Bureau Aard verleent rechtsbijstand aan zowel particulieren als bedrijven. Iedereen krijgt wel een keer te maken met een (dreigend) conflict of heeft behoefte aan een juridische oplossing. Dan is het belangrijk te kunnen rekenen op een adviseur die met raad en daad oplossingsgericht meedenkt. En die zo nodig orde op zaken stelt. Wij doen dat graag.

Procedures

Procedures zijn niet altijd te voorkomen. Wij adviseren over de processtrategie en initiëren zo nodig juridische procedures of helpen u passend verweer te voeren.

Contracten

Deskundig advies bij het tot stand komen van overeenkomsten. Of de ontbinding daarvan.

Kansen

Wij brengen de juridische kansen bedreigingen in kaart. De ondernemer kan de kansen pakken en zich met onze raad en daad weren voor bedreigingen.


Kan een verkoper zich terugtrekken uit een mondeling koopovereenkomst van een woning?
In artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste opgenomen: koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of een bestanddeel daarvan moet schriftelijk worden aangegaan
Lees meer >>
Gemeente Eindhoven levert de Steentjeskerk aan Kolen
Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar heeft de gemeente Eindhoven de Steentjeskerk in eigendom geleverd aan Kolen Holding B.V. De rechtbank Oost-Brabant had de gemeente Eindhoven
Lees meer >>
UBO-register in huidige vorm buitenproportioneel
Het UBO-register is in Nederland een onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is een Europese database. De dealine voor registratie van de
Lees meer >>