Willibrordus­laan 87 - Valkenswaard

Willibrordus­laan 87 - Valkenswaard

Bureau Aard heeft de bedrijfsruimte aan de Willibrorduslaan 87 gekocht. De bedrijfsruimte die plaatselijk ook wel bekend staat als die van “STEK87”.
 
In Valkenswaard is sprake van een toenemende vraag naar woningen. En de positionering van bestaande bedrijfslocaties vraagt in voorkomend geval om herbezinning, zo ook op deze locatie. Het plan dat wij voor ogen hebben bestaat uit gestapelde woningbouw aan de zijde van de Geenhovensedreef, grondgebonden woningen aan de Bonifaciusstraat en de Willibrorduslaan en parkeervoorzieningen in een kelder en op het binnenterrein.
 
De grondgebonden woningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt.
 
De woonappartementen hebben een grootte variërend van 80 tot 90 vierkante meter en de woonappartementen op de begane grond zijn met name geschikt voor senioren.
 
Een gedifferentieerd woningbouwprogramma dat aansluit bij de behoefte in de markt.
 
Bent u geïnteresseerd in dit project? Volg de ontwikkelingen op onze website of maak per e-mail (info@bureau-aard.nl) uw interesse kenbaar.

Posted in Vastgoed.